Totalkostnaden for lastebiltransport økte med 0,3 % fra oktober til november. Årsaken er økte priser på diesel og økning i lønn og sosiale kostnader, mens delindeksene for reparasjons- og servicekostnader og kapitalkostnader gikk ned. De siste tolv månedene har totalkostnadene steget med 4,6 %.
Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.

Forespørsel om abonnement og medlemskap i NLF rettes til:
Karin Noreng
Tlf: 22033200
e-post: kn@lastebil.no

Fagansvarlig:
Rådgiver Ivar Goderstad
Tlf: 22033200
e-post: ig@lastebil.no