Samferdselsdepartementet har invitert til møte tirsdag 13. november, etter stort press fra en samlet transportbransje i forbindelse med EU-direktivet som ikke tillater norsk akselløft. "Formålet med møtet er å utveksle synspunkter og drøfte handlingsrommet i forhold til det regelverket som foreligger" heter det i invitasjonen, som er sendt NLF, Vegdirektoratet, NHO Logistikk og Transport, Maskinentreprenørenes Forund, Bilimportørenes Landsforening, Norsk Transportarbeiderforbund og Påbyggergruppen i Norsk Industri.

NLF stiller på møtet og vil fremholde kravet om at Vegdirektoratet må lage nasjonalt unntak fra EU-direktivet som gjør tradisjonelt, norsk akselløft ulovlig. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigere enn å følge EU-regler som ikke passer for norske forhold.