NLF og Statens vegvesen møttes i dag, mandag 23. januar, og skrev under en samarbeidsavtale om trafikksikkerhet. Avtalen er en justert og oppdatert versjon av en avtale fra 2006. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Finn Harald Amundsen, Guro Ranes og Liv Marie Nygaard møtte fra Statens vegvesen og administrerende direktør Jan-Terje Mentzoni og Terje Grytbakk møtte fra NLF.

I avtalen står det blant annet: ”Det er større sannsynlighet for å oppnå positive resultater dersom alle de aktørene som rår over de ulike virkemidler, samarbeider for å forbedre trafikksikkerheten”.

Avtale+NLF+og+VV+230112.JPG
Vegdirektør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, og administrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni, skrev under på den nye samarbeidsavtalen mandag 23. januar.

Gjennom avtalen har NLF forpliktet seg til å fokusere videre på arbeid for økt trafikksikkerhet, noe som blant annet innebærer:
  • Å arbeide aktivt for å redusere antall trafikkulykker.
  • Å spre kunnskap om ulykker og sikkerhetsarbeid blant våre medlemmer.
  • Å bidra med ekspertise til vegvesenet når det etterspørres.

Statens vegvesen forplikter seg blant annet til:

  • Å analysere dødsulykker der tunge kjøretøyer er involvert.
  • Å holde seg oppdatert om forbedringstiltak rettet mot tunge kjøretøyer og formidle denne kunnskapen videre til NLF.
  • Å sørge for at alle typer eksisterende døgnhvileplasser og lignende er brøytet og brukbare for tungtrafikken.
  • Å prioritere samarbeid, faglig og økonomisk, om trafikksikkerhetstiltak.

Statens vegvesen skal også ta initiativ til årlige møter der saker av betydning for NLF og Statens vegvesen tas opp. Last ned hele avtalen her.