Det årlige seminaret ombord på Kiel-ferja arrangeres av faggruppene for distribusjon og langtransport, trekking og termo og er åpent for alle NLF-medlemmer.

Temaer:

  • Miljøutfordringer i lastebilnæringen
  • Fremkommelighet
  • Arbeidsgivers ansvar
  • ADR – farlig gods
  • NLFs videre arbeid for norsk transports nytte i samfunnet

Det endelige programmet for seminaret finner du her.

Påmelding på telefon: 22 03 32 00
E-post: post@lastebil.no
Husk å oppgi medlemsnummer i NLF, navn på deltakere med fødselsår og fakturaadresse.

Pris pr. seminardeltaker i enkeltlugar: kr. 5 800,-
Pris pr. for par i dobbeltlugar: kr. 8 300,-

Prisen inkluderer seminaravgift, alle måltider med drikke, unntat lunsj under landligge i Kiel. Det er bestilt 97 lugarer med havutsikt, og disse fordeles etter "først til mølla"-prinsippet.

Frist for påmelding er 30. november. Påmeldingen er bindende.