Veiblokader hindrer fri ferdsel for blant annet utenlandske vogntog i Italia, etter at det brøt ut en spontan transportarbeiderstreik denne uken. Streiken er en protestreaksjon på italienske myndigheters krisebudsjett, som nylig ble iverksatt for å kutte ned på landets økonomiske underskudd. Det startet med én transportarbeiderorganisasjon, men flere har spontant sluttet seg til.

Den internasjonale veitransportunionen IRU melderat de har tatt kontakt med både EU og myndighetene i Italia og bedt dem snarest mulig sette i gang med tiltak for å få hevet blokadene, slik at internasjonal godstrafikk kan gå som normalt. IRU håper at situasjonen er løst i løpet av en til to dager.