Når det gjelder trafikksikkerhet i bedrifter og virksomheter, skriver Statens vegvesen i en ny rapport at disse kan bli flinkere til å stille krav. Rapporten foreslår også at det bør fokuseres på bedre planlegging av ruter for lastebil i tettsteder og videreutvikling av teknologi for å avverge blindsoneulykker i tunge kjøretøy.

– Det kan være en ide å i større grad vurdere trafikksikkerhet i forbindelse med ruteplanleggingen, sier avdelingssjef for næringspolitikk, Terje Grytbakk.

Rapporten, med tittel "Dybdeanalyse av dødsulykker", tar for seg de mest alvorlige ulykkene i Region øst i 2011. Den viser en positiv utvikling når det gjelder antall omkomne og hardt skadde i trafikken, sammenlignet med foregående år. Det er ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst som har utarbeidet rapporten, der det er redegjort for hendelsesforløp, årsaker og virkninger og fremmet forslag til tiltak.

D__dsulykker+region+__st+2011_001.jpg
Kartet er fra rapporten og viser en oversikt over hvor dødsulykkene fant sted i Region øst i 2011. Klikk på kartet for større versjon.
Kartillustrasjon: Statens vegvesen

Rapporten ble publisert i oktober 2012.Den kan lastes ned her.