2013

21.06.13: Departementet inviterer til møte
19.06.13: Se bilder fra telleaksjonen
19.06.13: Over én av tre lastebiler er utenlandske
17.06.13: Les NLFs årsberetninger
17.06.13: NLF aksepterer ikke statlig legalisert piratvirksomhet!
13.06.13: Opposisjonen lover viktige endringer
12.06.13: Nye planer: 80 døgnhvileplasser i NTP
11.06.13: – Bli ferdige med vurderingen og begynn å handle!
10.06.13: Kabotasjeapp gir resultater
07.06.13: EU-forslag om veikontroll bekymrer
07.06.13: Oppklaring av Euro 6-overgang
06.06.13: Manglende betalingsvilje for sikker døgnhvil
05.06.13: Politiet stanser flere på grunn av rusmistanke
04.06.13: Norsk regjering kan ikke gjemme seg bak EU
04.06.13: NLF med innspill til nasjonal trafikksikkerhetsplan
03.06.13: Polske lastebiler øker jevnt i norsk grensetransport
31.05.13: Svenskene skal undersøke kabotasjetransportene
29.05.13: Tollpost Globe går fra båt til vei
28.05.13: Forbundsstyret i NLF krever tiltak fra regjeringen
28.05.13: Regjeringen må ta ansvar!
27.05.13: Flommen skaper transporttrøbbel
24.05.13: Utenlandske vogntog blåser i flomsperringene
24.05.13: NLF i ny drakt
24.05.13: Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene
23.05.13: Lastebiler transporterer gods lengre
23.05.13: Vellykket kabotasjemøte
22.05.13: Fabrikkturer for økt rekruttering
22.05.13: Kostnadsutviklingen for april 2013
21.05.13: Nedslående nyhetshelg
21.05.13: Åpent stormøte om kabotasje
15.05.13: Ett bompengeselskap vil gi mindre forvirring
15.05.13: Foreløpig kabotasjeseier for NLF!
15.05.13: Yrkessjåførenes forbund NTF krever øyeblikkelig kabotasjestans
14.05.13: Siste nytt fra EU
14.05.13: Fokuserte på planer for døgnhvileplasser
13.05.13: – NHO LT opptrer fiendtlig mot norsk godstransport
13.05.13: – Vern om norske arbeidsplasser
10.05.13: Med Bård Hoksrud i førersetet
08.05.13: – Imponert over hjelpsomheten
08.05.13: Tar med Hoksrud på veien
07.05.13: Ekstra bevilgninger til veiformål
07.05.13: NLF har store forventninger til ny LO-leder
07.05.13: Godstransportnæringen i handlingsplan mot sosial dumping
06.05.13: – Arbeidsgiverne trenger et verktøy for å sikre like vilkår
03.05.13: Vil obdusere alle trafikkdrepte
02.05.13: Danskene utvider modulveinettet
30.04.13: Regjeringen må avklare Norges forhold til kabotasje!
30.04.13: Arbeidstilsynet standardiserer veikontrollene
29.04.13: NLF krever planer for E16
29.04.13: Vekta skal opp!