En del av sendingen på NRKs Aktuelt handlet om utenlandske vogntog på norsk vinterføre, og hva man kan gjøre for best å forhindre at det skjer en katastrofe på våre veier. Trafikksikkerhet er viktig for NLF, og noe av det forbundet krever er økt kontroll – både på grensa og ute på veien.

Det var stor enighet om nødvendigheten av økt kontroll under debatten, der sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, vedgikk at de trenger å bli enda bedre til å gi uegnede vogntog bruksforbud. UP mangler imidlertid ressurser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen talte varmt for både økt kontroll, vinterførerkort, samt å sørge for at kontrollører i større grad blir klar over hvilke fullmakter de har i dag.

Representantene fra næringen – NLFs Geir A. Mo og direktør for internasjonal transport i DB Schenker, Kirsten Steenberg – var begge enige om at ingen ønsker useriøse transportører på veiene. Mo fikk også understreket NLFs syn på at transportkjøper har et ansvar, noe som omtrent ikke praktiseres i Norge. Før de fire startet debatten var NLF-medlem Audun Tandberg i studio og forklarte situasjonen fra en lastebilsjåfør og -eiers ståsted.

Alt i alt en sending der problemstillingen og mulige konsekvenser ble grundig beskrevet.

Se sendingen her, på NRK nett-tv. Debatten begynner cirka 8:40.