Fristen for påmelding til Kiel-seminaret nærmer seg, nå er det bare en uke igjen:
20. desember!
NLFs transportseminar for 2014 har et rikholdig program å tilby våre medlemmer. Allerede før båten legger fra kai vil statssekretær Bård Hoksrud foredra for oss om forventingene til den nye regjeringen. Dette vil bli etterfulgt av en debatt om hvordan politikerne i fellesskap kan bidra til å skape en konkurransedyktig næring i årene fremover. Her deltar Hoksrud (FrP), Eirin Sund (Ap), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Hans Fredrik Grøvan (KrF).
Erfaringene fra prosjektet På riktig side vil bli presentert gjennom en av fyrtårnsbedriftene, og kabotasjestudien vil bli presentert. Det fokuseres også sterkt på det juridiske, blant annet ved at NLF-advokat, Christian Arnkværn gir tips og råd om avtaler i forretningslivet og direktør for næringspolitikk og juridiske spørsmål, Robert Aksnes snakker om arbeidsgiverrollen. I tillegg er det mange andre interessante foredrag, for ikke å glemme alt det hyggelige sosiale som et slikt arrangement bringer med seg!
Et detaljert program for hele turen finner du her.
Påmelding via telefon: 22 03 32 00 eller epost: post@lastebil.no.
Skriv Kiel-seminaret 2014 i emnefeltet.
Nødvendige opplysninger ved påmelding:
- Navn og fødselsår
- Medlemsnummer i NLF
- Navn og fødselsår på ledsager
- Fakturaadresse
- Mobilnummer og e-postadresse
Påmeldingsfrist er 20.desember 2013.
Vi ønsker dere hjertelig velkomne!