Hovedenhet
GPRS/GPS-enhet som kommuniserer med data over IP til alarmsentral. Utløses alarmen, sendes signal til alarmsentral. GPS-posisjon oppgis ved forespørsel fra sentral, eller programmeres til å sende posisjon i tidsintervaller. Hovedenheten og antenne monteres på passende skjult sted i kjøretøyet, ute av syne for uvedkommende. Enheten tar liten plass.

Sensorer sikrer drivstofftank
Tunge kjøretøyer har 1 til 2 dieseltanker (en på hver side eller etter hverandre) samt tank for tilsetningsstoff (adblue). Disse sikres ved at sensorer skjermer tankene. Bevegelser innenfor egendefinerte avstander og som oppfyller visse algoritmer, avgir alarm. Også lyder som tilkjennegir forsøk på å bore hull i tanken, fanges opp av sensorene som avgir alarm. Anlegget er for øvrig generelt sabotasjesikret.

Akselerator
En akselerator varsler ved unormal oppbremsing eller ved krefter som indikerer et uhell/ulykke. Utløses alarmen, vil alarmsentral søke kontakt med sjåfør og umiddelbart varsle instanser som AMK, politi og brannvesen. Akseleratoren kan også brukes i andre sammenhenger for å gi informasjon om påkjenninger som bilen blir utsatt for.

Kamera
Førerhuset kan utstyres med kamera som filmer hendelser i førerhuset ved utløst alarm. Ved en eventuell ulykke vil siste sekvens før ulykken sendes alarmsentral. Det vil også være mulig å inkludere flere kameraer.

Innbruddsdetektor for førerhus
En akustisk sensor er implementert. Den detekterer alle typer innbrudd (også innbruddsforsøk) ved bruk av algoritmer. Detektoren fungerer som en skallsikring og føreren kan derfor ha denne aktiv når han er i førerhuset, eksempelvis under hviletid.

Overfallsalarm
Overfallsalarm kan legges inn i systemet slik at en alarm umiddelbart går til alarmstasjonen.

Sensor mot kullos/brannrøyk
Takmontert sensor for varsling av brann og/eller branntilløp.

Sensor mot bedøvelsesgasser
Reagerer på aktuelle typer gasser. Sensoren plasseres strategisk inne i førerhuset.

Strømkilde
Hovedenheten forsynes med strøm fra bilens anlegg og har internt batteri som back-up.

Andre sensorer for sikring kan integreres

    • Sikring av hovedlys
    • Sikring av skap til lagring, eksempelvis langs siden av bilen
    • Sikring av last (skap på lastebiler)

Betjening av alarmsystemet
Hovedenheten kan betjenes med bilens egen fjernkontroll, via mobilapplikasjon, fjernstyres fra alarmstasjon eller overvåkes via nettet.

Sjåførsikkerhet
Med en kombinasjon av fysisk sikring og en unik mobilbasert sikkerhetsteknologi, tilbyr NLF funksjoner og tjenester som sikrer sjåføren både i og utenfor kjøretøyet. I løsningen ligger funksjoner for etterlysning av kjøretøy, nødalarm, varsling av kritiske hendelser på vei og en fler-språklig digital helsejournal. Samtidig har kolleger og familiemedlemmer muligheten til å se sjåførens posisjon om han ønsker å dele den. Alle tjenester er koblet direkte til en døgnbemannet alarmstasjon, som bistår og hjelper sjåføren i en krisesituasjon.

Kilde: G4S

Bilder/illustrasjoner til nedlasting
Klikk på bildet for å laste ned høyoppløselig versjon.

Sensorer.jpg
Ultralydsensorer registrerer om noen kommer nær tanken.
Foto: NLF/Tore Bendiksen

Alarmsenter.jpg
Hovedenheten kan plasseres mange steder, for eksempel inne i dashbordet.
En sensor i hytta detekterer innbrudd og gassangrep.
Hvis noe skjer varsles sikkerhetsselskapet G4S.
Foto: NLF/Tore Bendiksen

Illustrasjon+dieseltyveri.jpg
Tyveri av diesel brer om seg, både fra tunge kjøretøy,
anleggsmaskiner, anleggsområder og faste installasjoner.
Det er en del av organisert kriminalitet.
Illustrasjon: NLF/Pål Koxvig