Statens Vegvesen har stort fokus på dekk på norske vinterveger. Reglene er skjerpet inn. Vi er kjent med at det gis upresis informasjon enkelte steder. Den nye forskriften sier at det skal være minimum 5 (fem) millimeter mønster på alle hjul.
Påbudet om vinterdekk og M+S-merking m.v. gjelder kun motorvogner over 3500 kg, med unntak av løfteaksler.
Påbudet om 5 millimeter mønsterdybde gjelder alle aksler i hele vogntoget uten unntak.
Husk også tilstrekkelig antall kjettinger.
Kjøretøy som ikke tilfredsstiller de nye kravene til mønsterdybde, vil få et gebyr på 750 kroner pr. dekk. Alvorlige overtredelser kan føre til anmeldelse og kjøreforbud inntil dekkene er skiftet. Den bota må vi unngå.
Derfor: Minst fem millimeter mønster på alle hjul!
Les hva Statens vegvesen skriver om Dekk tungbil på denne linken.