Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tatt på alvor de siste ukers stadige uhell med utenlandske vogntog. Av den grunn var fire viktige aktører innen godstransport på vei invitert til møte hos politisk ledelse i Samferdselsdepartementet onsdag 27. november. Tema var økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier. 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ved adm. direktør Geir A. Mo var klar i sin tale. Forsamlingen ble presentert for en strakstiltaksliste. Den tok for seg tiltak som NLF mener regjeringen umiddelbart må iverksette og som vil redusere antall uhell vi leser om daglig. Deretter gikk Mo gjennom en 8-punkts liste til regjeringen med tydelige trafikksikkerhetskrav – alt fra transportkjøpers ansvar til sjåførenes kompetanse.  Klikk her for å lese både straktstiltakslisten og 8-punktslisten.

Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk & Transport var de tre andre tilstedeværende, og de understrekte viktigheten av tiltakene som NLF fremmet. Dette er et viktig signal til regjeringen; en samlet bransje ønsker å fokusere på økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske veier. 
Spørsmålsrunden og replikkvekslingen var utfyllende, og statsråden virket fornøyd med innspillene fra bransjen.

– Vi er glad for at statsråden så raskt tar seg tid til å lytte til hva næringen godstransport på vei har å uttrykke av bekymringer. Vi er overbevist om at tiltak kan iverksettes både på kort og lang sikt – tiltak som vil øke trafikksikkerheten og redusere frykten stadig flere føler når de er ute på veien og møter vogntog som ikke er skodde for norske vinterveier. Imidlertid må regjeringen ta ansvar raskt og bevise at de vil noe, understreker Geir A. Mo.