I denne perioden vil det ikke bli noen aktivitet på nettsidene eller NLFs Facebook-side.
Dersom det er behov for advokatbistand kan advokatene nås på
telefonnummer 95 03 32 00.