Tommy Svanevik i Svanevik Transport og Utleie AS i Bergen forteller til TV2 at de fikk tips om at de antatte dieseltyvenes bil var funnet. Først kontaktet de politiet, men da fikk de beskjed om å levere en anmeldelse dagen etter. Derfor hentet de en kranbil og heiste den aktuelle varebilen opp på lasteplanet. Nå står bilen på "utstilling" på toppen av en av Svaneviks containere. "Vi statuerer eksempler, og nå er eksempelet vårt på plass!" skriver firmaet som kommentar til bildet på sin Facebook-side.

I februar i år opplevde Svanevik Transport en rekke dieseltyverier. Alle forholdene ble anmeldt til politiet – og alle ble henlagt. Også da daglig leder Ståle Svanevik sporet opp og "overleverte" gjerningsmennene til politiet – og en av dem tilsto – opplevde de at personene ble sluppet fri kort tid etter og fikk tilbakelevert bilen de sannsynligvis hadde brukt.

Etter en ny runde med hyppige tyverier de siste fire ukene har de altså gått til aksjon selv. Tommy Svanevik sier til TV2 at de gjør dette for å statuere et eksempel, og at de ser for seg at "biltyveriet" vil bli henlagt på samme måte som alle dieseltyveriene de selv har opplevd. Operasjonsleder Ole Jacob Malmo i politiet, som kommenterer saken til TV2, uttaler seg på generelt grunnlag når han sier:
– Jeg anbefaler at folk ikke tar seg til rette uten videre. Hvis noen opplever at de blir utsatt for noe kriminelt må de melde det til politiet.