På nettsiden www.reisetider.nokan du klikke deg inn på utvalgte veistrekninger og se hvordan trafikkavviklingen er akkurat nå.

Fargene grønn, gul og rød indikerer hvorvidt det er henholdsvis normal trafikk, noe forsinkelse eller stor forsinkelse. Informasjonen oppdateres hvert femte minutt og hentes inn ved hjelp av antenner langs veien, som registrerer passeringer av kjøretøy med AutoPASS-brikker.

Lastebil.no omtalte denne nettsiden i januar i år, da var det kun Trondheim og Oslo som var med i oversikten. Nå er den utvidet til Bergen og Stavanger. Etterhvert skal den også utvides til å gjelde E18 fra Oslo til Risør.