Dette er det samme antallet som i tilsvarende periode i 2013. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2004 til 2013 er 142 omkomne.

55 i sommer
I sommermånedene juni, juli og august mistet i alt 55 personer livet på norske veier. Det er tre færre enn i fjorårets sommertrafikk, men hele 16 flere enn i 2012. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004 til 2013 er 66 omkomne, skriver Statistisk sentralbyrå.

Flest bilførere
Av de 55 som mistet livet i årets sommertrafikk, var 22 bilførere, 9 bilpassasjerer, 13 motorsyklister, 7 syklister, 2 fotgjengere og 2 andre trafikanter. Det var flest omkomne i Sør- og Nord-Trøndelag med henholdsvis 6 og 9 personer, men det var ingen som omkom i Oslo, Vestfold, Sogn og Fjordane eller Troms.

På SSB-nettsider finner du flere opplysninger som årsak til ulykkene, hvor de skjer og hvem som rammes.

.

ANDRE SAKER:

Foreslår bompenge-økning på 7,5 prosent

Dømt for å ha bruks nevøens kort

Trøtt trailersjåfør mistet lappen