En langvarig strid får nå sitt oppgjør i Arbeidsretten. Etter at virksomhetsoverdragelsen fra Bring Logistics til Bring Warehousing ble gjennomført i 2010, har det ikke vært enighet mellom partene om hvilke lønnsavtaler som gjelder etter forhandlinger i 2012. Innbefatter denne også to nyansatte? YTF mener de hadde en avtale og at ingen frivillig vil gå ned 60.000 kroner i lønn selv om bedriften skifter navn. Les pressemeldingen fra YTF her.