- Valg av trase for E-39 må baseres på noen enkle krav til utforming av stamveier i tillegg til nytte for næringslivet, sier NLF fylkesleder Nils Anders Larsen.

- NLF sentralt har ikke bestemt seg ennå, men lokalavdelingen har uansett stor påvirkning i denne saken, sier administrerende direktør i NLF Geir Mo til Møre-Nytt.   Les NLF Møre og Romsdal sitt syn på saken her.

Fylkeslederen er forundret over at næringslivet og brukerne, som lastebileierne representerer blir holdt på armlengdes avstand og ikke er invitert til et møte i kveld, der valg av trase skal drøftes. Vi sender derfor våre kommentarer slik at NLFs synspunkt i saken likevel skal være kjent, sier Larsen.  Les brevet til Fefast-styret her.