Sterk vekst i varestrømmen til Norge gjør at kapasiteten, særlig på Svinesund, nærmest er sprengt. Køene for å få deklarert gods for sjåføren blir tilsvarende lange.

Nå vil Tollvesenet vite hva du synes om det de kaller «Ekspressfortolling på landevei».

Press
Fra 2010 har antall innførselsdeklarasjoner økt med 16 prosent. Siden 2004 har antallet tunge kjøretøy over Svinesund med import- og eksportgods steget med nesten 40 prosent.

Tollvesenet er under press både for å kunne håndtere økt vareflyt, men også for å kunne gjennomføre og avslutte nødvendige kontroller og prosedyrer på grensen. Dette stiller krav til velfungerende og effektive tollprosedyrer.

Vil ha hjelp
Økte trafikkmengder setter også press på Tollvesenet for å ekspedere importforsendelser på en bedre og mer effektiv måte - og det uten at varekontrollen uthules. Derfor har tollvesenet tatt initiativ til prosjektet «Ekspressfortolling på landevei».

– Vi er invitert til å bidra. De ønsker NLF-medlemmenes mening om dagens situasjon, og ikke minst etterlyses forslag til forbedringer, forteller Olav Hermansen i NLF.

Olav Hermansen deltar fra NLFs administrasjon. Olav Hermansen deltar fra NLFs administrasjon.

Tre spørsmål
Oppfordringen til deg som har grensekryssende lastebiltrafikk er derfor å svare på tre spørsmål:

  1. Hvilke utfordringer opplever du som lastebileier ved dagens tollprosedyrer?
  2. Hvordan opplever din bedrift trafikken på de travleste grenseovergangene?
  3. Hva kan du som bedrift selv bidra med for å sikre en god flyt?

Kort frist
Olav Hermansen fra sekretariatet og Kristin Simensen (Kingrød Transport) deltar på vegne av NLF på det første «høyt-tenkningsmøtet» med Tollvesenet. De trenger derfor dine synspunkter.

Har du noe på hjertet kan du sende det til Hermansen på epost ( ogh@lastebil.no.) så fort som mulig, og senest innen 6.oktober.

Tollvesenet har mål om at nye muligheter til fortolling starter 1. oktober neste år.

.

ANDRE SAKER:

Sikret ikke lasten - mistet lappen

Full vegbredde på E18 gjennom Bamble likevel

45 km med ny motorvei i Østfold

«Norges verste tunnel» er ferdig

Åpningsfest av vei havner i tingretten