AP-representantene med Anette Trettebergstuen og Eirin Sund i spissen, fremmet i dag et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget (Representantforslag ofte omtalt som Dokument 8-forslag betegner  stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i  Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere. Kilde Wikepedia).

Før forslaget ble lagt frem var forslagsstillerne i dialog med NLF.

Vi er enige med Arbeiderpartiet på de fleste punkter, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Tipunkts-forslaget er konkret, og vi vet fra før at Samferdselsministeren har den samme innstillingen til problemstillingene. Med unntak for NHO, som vil liberalisere transportsektoren ytterligere, er de andre organisasjonene og foreningene innen transportsektoren stort sett enige i forslaget. Dermed er det et stort flertall på Stortinget for å gjøre tale om til handling, sier NLF-direktøren.

- Vi er svært glade for at Arbeiderpartiet nå endelig er blitt konkrete i sine forslag. Vi var i dialog med dem og de øvrige rød-grønne regjeringspartiene i fjor, og det er egentlig litt synd at de først nå er så befriende konkrete. Det er bedre sent enn aldri, og vi ser frem til et svært godt samarbeid med både AP og de nåværende regjeringspartiene for å få på plass en god nok struktur til å håndtere de mange alvorlige utfordringer våre næring står ovenfor, avslutter en entusiastisk Mo.

Les forslaget fra stortingsrepresentanten(e) om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren her.