I løpet av tre dager har Statens vegvesens tungbilkontrollører sjekket 800 kjøretøy i Oslo-området.

Svenske hadde ikke hatt døgnhvil på to uker

Dansk sjåfør hadde droppet ukehvilen

Feil på nesten halvparten av de kontrollerte

Falske papirer

Feil på halvparten
386 av de 800 kjøretøyene ble tatt inn til nærmere kontroll, og resultatet er nedslående: 170 fikk mangellapp, 100 kjøretøy fikk kjøreforbud og måtte utbedre et eller flere forhold før de fikk kjøre videre. Det betyr at nesten fem av ti kontrollerte kjøretøy hadde feil og/eller mangler.

– Dette er for dårlig og viser at vi må intensivere kontrollene våre enda mer, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

Sprekker i bærende konstruksjoner
Ifølge veivesenet er det snakk om en god del tekniske mangler. Flere hengere hadde sprekker i bærende konstruksjoner. I tillegg ble mange stoppet med overlast.

– Spesielt de som fraktet grus, pukk og andre løse masser. Foreløpige tall viser at det ble skrevet ut over 50.000 kroner i overlastgebyr i løpet av disse dagene, forteller Lindesteg.

Blant de mest alvorlige sakene var et vogntog som ikke hadde bremser på hengeren i det hele tatt. Resultatet ble av skilting og anmeldelse. Både sjåfør og kjøretøy var ifølge Statens vegvesen fra Norge.

TIL SKREKK OG ADVARSEL: En deffekt bremseslange var koblet ut med strips. Foto: Statens vegvesen TIL SKREKK OG ADVARSEL: En deffekt bremseslange var koblet ut med strips. Foto: Statens vegvesen

Siste døgnhvil for to uker siden
Kontrollørene avdekket også flere grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 798 sjåførdøgn, og 62 sjåfører ble kontrollert. Av disse fikk 19 en muntlig advarsel, mens 10 ble anmeldt. 

– Vi stoppet blant annet en svensk sjåfør som hadde sin siste godkjente døgnhvil for over to uker siden. En dansk sjåfør fikk pålegg om å la vogntoget stå i 45 timer, da han ikke hadde tatt sin ukehvil. I tillegg var det en del tilfeller av juks med sjåførkort, blant disse var det en bussjåfør som kjørte på en annen persons sjåførkort. Vi ser svært alvorlig på slike brudd. Man skal være uthvilt når man sitter bak rattet på et kjøretøy, hvis ikke kan konsekvensene bli fatale, sier Lindesteg.

Etterlyser holdningsendring
Statens vegvesen er ikke fornøyd med at prosentandelen feil og mangler ligger så høyt. Statistikken etter disse typer kontroller forteller at stort sett er det 25 prosent av de kontrollerte får kjøreforbud.

– Vi finner fortsatt for mange grove og alvorlige tekniske mangler, som utgjør en stor trafikksikkerhets-risiko. Dette viser at vi må intensivere våre kontroller, samtidig som vi håper at det snart skjer en holdningsendring blant både sjåfører og eierne av transportfirmaene, avslutter Lindesteg.