Det sa NLF-advokat Robert Aksnes i sitt foredrag om kontraktsinngåelser på seminaret «Anlegg-veg-brøyting» på Gardermoen lørdag.

– Jeg beklager om jeg ødelegger helgen deres, men vi advokater lever jo av å male fanden på veggen, sa Aksnes muntert.

Tabber er dyrt
Konklusjonen er uansett krystallklar. Det er i all hovedsak transportøren som er den tapende part når kontrakten er mangelfull eller for dårlig.

– Ta tak før det smeller, for dette kan fort bli veldig kostbart, sa NLF-advokaten.

I sitt innlegg til nærmere 50 NLF-medlemmer, som brukte lørdagen på skolebenken, snakket Aksnes blant annet om kontraktinngåelser, opsjoner, risiko og hvordan takle konflikter og tvister.

Spørsmålene til advokaten fra «skoleelevene» kom til tider svært tett.

– Ja, ja, nei, ja, nei svarte Aksnes nesten like raskt som spørsmålene haglet.

SMART: Nærmere 50 NLF-medlemmer sørger for faglig påfyll slik at de blir litt smartere enn dem som går glipp av seminaret. SMART: Nærmere 50 NLF-medlemmer sørger for faglig påfyll slik at de blir litt smartere enn dem som går glipp av seminaret.

Endringstid
Det var forbundsleder Per Madsen som åpnet seminaret. Han ønsket velkommen til nye og trolig tøffere tider i transportbransjen. Det stiller krav til både NLF og medlemsbedriftene.

– NLF kommer til å ha større medlemsfokus framover. Vi må være mer enn de som fremforhandler billig diesel og forsikring, og som er en næringspolitisk aktør, sa Madsen.

– Det kommer til å bli en del prøving og feiling for å tilpasse oss den nye fremtiden, men vi må også bidra til at bedriftslederne blir bedre. Bedriftsledere som er rustet for en tøffere fremtid, sa han.

Per Madsen. Per Madsen.

Kvalitet og kostnader
Befolkningsframskrivinger forteller at det ikke går mange år før Norge passerer seks millioner innbyggere. Det betyr at behovet for frakt og transport bare øker.

Denne veksten skal vi ha en del av. Nå er både den forrige regjeringen og den nåværende regjering enig med oss, forstår oss og spiller på lag. Det er bra, men vi trenger også det, for mye av hverdagen vår bli bestemt i Brüssel, sa Per Madsen.

BIDRAGSYTERE: Jens Olaf Rud (t.v.) og Kjetil Meaas fra NLF. BIDRAGSYTERE: Jens Olaf Rud (t.v.) og Kjetil Meaas fra NLF.

.

ANDRE SAKER:

SE VIDEO: Vogntogsjåfør filmet villmannskjøring

Voksne menn gråter når lappen ryker