• Storkontroller over fire dager på fire grenseoverganger der 1700 biler ble veiet og 873 tatt inn for nærmere kontroll.
  • Kjøreforbud for mengder av utenlandske vogntog, der kjettinger og vinterdekk var mangelvare.
  • Kabotasjeprisen er satt til 100.000 kroner pr brudd.
  • Samferdselsdepartementet åpner for at trafikkfarlige vogntog kan bli låst fast «til bakken».

 Les sakene fra VG og tungt no.

Hvert tredje tunge kjøretøy fikk kjøreforbud - Her er fasiten etter vegvesenets storkontroller

Vil låse fast trafikkfarlige vogntog neste vintersesong

Girteka vedtar kjempebot