Dette er en sak som NLF har kjempet for i mange år, som forbundet nå endelig har fått gjennomslag for. NLF var derfor naturlig nok svært godt fornøyd når dette ble vedtatt og slo fast at forbundets påvirkning over flere år endelig hadde gitt uttelling.  

Noen av de inntektene staten taper på fjerningen av omregistreringsavgiften tas igjen på vektårsavgiften*, som er prisjustert. Når det gjelder eldre lastebiler er økningen relativt høy, mens de tyngste kjøretøyene i Euroklasse V er lav. Det betyr at kjøp og salg av nyere brukte lastebiler er gunstig både for miljøet og bedriften.  

Det er fortsatt en liten avgift på semitrailere. Du finner ut hva det koster på tollvesenets side:

(Vektårsavgiften: Vektgradert og miljødiffernsiert årsavgift)