Statens vegvesen på Voss og i Lærdal anmeldte Girteka for ulovlig kabotasjekjøring i 2012. Saken ble behandlet av politiadvokat Line Skjengen. En bot på 100.000 kroner hver til Girteka Logistics UAB og deres samarbeidspartner UAB Transportas ble nektet vedtatt.

Saken ble overtatt Politiadvokat Anders Johnsen ved seksjon for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt, som etterforsket episodene videre. Det ble funnet enda flere brudd på kabotasjereglene. Johnsen sier at det var vanskelig å finne ut av forholdene ettersom sjåførene var ansatt i det ene selskapet, men kjørte for det andre.

I desember ble det utferdiget nye forelegg på til sammen 900.000 kroner. Girteka Logistics UAB/UAB Transportas har nå vedtatt foreleggene.  Politiadvokaten sier til NLF at det har vært vanskelig å sette den økonomiske rammen for overtredelsene, fordi det ikke finnes rettspraksis for dette.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo, kommenterer forelegget med at dette er veldig bra, og på høy tid!

- Her ser det ut som om myndighetene endelig har tatt i så det monner. La oss håpe at andre «kabotasjebedrifter» får dette med seg, og respekterer hvordan kabotasjereglene skal fungere i praksis. Det er nå ekstremt viktig at myndighetene sørger for at bøtene blir betalt, sier Mo.

Les mer om saken på tungt.no