Systemene skal være slik at hvis du løfter et brannslokningsapparat ut av festet i en tunell, så får Vegtrafikksentralen øyeblikkelig beskjed. Umiddelbart ser sentralen nøyaktig hvor du er i den aktuelle tunellen, som automatisk stenges ved lys eller bom. Nødvendige redningsaksjoner blir satt igang. 

Etter katastrofebrannen i Lærdal, der Telenors sentral brant ned, ble 40 tuneller helt uten kontakt. To tuneller mistet mobildekning. Fortsatt er 12 tuneller uten nødsamband. Hvis noe skjer må du ringe fra din egen mobil - hvis det er dekning.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier til NRK at det er umulig å gardere seg mot slike store hendinger. 

- Det er umulig å gardere seg mot alt, men hvor mye man skal gardere seg har med resursbruk og planlegging å gjøre, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo.

- Jeg forstår de som stiller spørsmål om en så viktig sentral skal stå midt i et boligområde, som i Lærdal. Kanskje burde en slik stå på et helt annet sted. Særlig når så mye infrastruktur er avhengig av ett enkelt punkt. Det skal ikke mange "anslag" til for å lamme en landsdel, men uansett er det selvfølgelig ikke akseptabelt at sikkerhetssystemene til så mange tuneller er avhengig av en enkelt sentral, sier Mo.

Les NRK-saken her.