I et brev til direktoratet påpeker NLF at dette i alle hovedsak handler om uhell, og at risikoen for kriminelle handlinger er minimale.
NLF vil at bileier skal få et nytt skilt med samme registreringsnummer som det tapte

Omfattende papirmølle
Dagens forskrift tilsier at kjøretøyet må utstyres med nytt registreringsnummer. Konsekvensene av det er at løyver, leasingavtaler, forsikringer må endres. Det samme gjelder ID-brikker som for eksempel benyttes i bomstasjonene, havner, og på ferger må oppdateres. Med andre ord en omfattende papirmølle som bileieren må gjennom.

Ikke uvanlig
NLF får jevnlig henvendelser fra medlemmene som klager på dagens ordning. Slik det er nå spiller det ingen rolle hvordan skiltet er mistet. Er det borte, må bilen få nytt registreringsnummer, uansett årsak og forklaring.

– Vi mener at konsekvensene for bileieren er uforholdsmessig store, og ber derfor om en endring, sier administrerende direktør Geir A. Mo og viser også til at en rekke av våre naboland har slik praksis.

– Ofte er skiltet tapt fordi en har kjørt i en snøfonn eller utenfor vei. Selv om man leter på stedet er det ikke alltid mulig å finne igjen, forklarer han.

NLF har derfor bedt Vegdirektoratet om at §2-5.5 i Forskrift om bruk av kjøretøy blir endret.

Her kan du lese brevet.