Beslutningen ble tatt i Statsråd i dag. Veien mellom Os og Bergen har vært en flaskehals. Osingene har i mange år hatt planene klare for en ny trasé med fire felt, som vil halvere kjøretiden ned til 17 minutter. I rushtiden vil besparelsen være vesentlig større. Planleggingen og veibyggingen har vært utsatt flere ganger, ikke minst av nærmiljøhensyn der det er tatt hensyn til dyr- og planteliv. Nå er alt på plass. Veien vil gå i tuneller på hele 14,7 kilometer av den 17,7 kilometer lange strekningen.

Bompenger

Ordfører i Os Kommune, Terje Søviknes (FrP) gikk allerede for ti år siden inn for bompengefinansiering av strekningen, og fikk mye kritikk for dette av sine partikollegaer (Fremskrittspartiet aksepterte i 2004 bompengefinansiering av denne veien som sitt subsidiære standpunkt).

Staten betaler mest

Det har tatt sin tid og det koster mye. Prosjektet er beregnet til å koste 6,5 milliarder 2014-kroner. Taksten for strekningen blir 43 kroner, og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) er stolt over at staten tar hele 60 prosent av regningen, mot 40 prosent som var utgangspunktet da planleggingen av prosjektet startet. 3,9 milliarder kroner skal komme fra staten, mens bilistene skal betale 2,6 milliarder kroner.

- Vi føreset at lokale styresmakter forpliktar seg til å leggje prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal inn i eit av dei nye bompengeselskapa når dei er etablerte, seier samferdselsministeren i ei pressemelding.