Color Line, Oslo: En politisk debatt iscenesatt av Norges Lastebil-Eier Forbund, med statssekretær Bård Hoksrud, Eirin sund (AP), Janne Sjelmo (Sp) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) som deltakere, avslørte ingenting. Det er bred enighet blant de politiske representantene.

Debattleder Robert Aksnes spurte blant annet: Hvordan kontrollere et uklart regelverk? Kabotasjekjøring skal jo være unntaket ikke regelen, og må man etablere seg i Norge hvis en utenlandsk bedrift får en fast kontrakt på kjøring i Norge?

Eirin Sund svarte et klart JA til dette. De andre representantene er enige. De er dessuten nesten helt enige i at Finlands modell for behandling av kabotasjeregelen bør kunne følges av Norge. Om Samferdselsdepartementet av den grunn har en mulighet til å gjøre det samme som Finland er en annen sak. Norge er jo ikke medlem av EU. Dermed løper diskusjonen videre. Det er likevel helt sikkert at viljen til å verne norsk transportnæring er tilstede uansett hvilket parti det gjelder.

«Hans Fredrik Grøvan, KrF: Når transport av en tannbørste er nok, så er ikke det norske regelverket godt nok! Like arbeidsvilkår må følges opp»

«Bård Hoksrud: Nå er alle enige om at Finlands håndtering av kabotasje – slik var det ikke før!»

Bompengebrikken er viktig

Spørsmål fra salen: Hvis ikke bombrikke er innført innen 1. juli, er det greit at vi ikke betaler da?

Statssekretær Hoksrud skulle gjerne ha svart ja på dette. Partiet hans vil fjerne alle bommer, men så enkelt er det altså ikke. Hoksrud ga intet svar på problematikken, annet enn: Vi jobber intenst med saken! Det er svært vanskelig å kreve inn pengene på etterskudd, og ikke mulig, foreløpig, å kreve det inn på forskudd. Så nevner han samtidig at kredittkortselskaper er eksperter på innkrevning over hele verden, og at en løsning skal komme.

Hva skjer fremover?

Hoksrud presenterte flere statsvisjoner. Blant annet at årsavgiften igjen skal bli veiavgift. At vi skal ha kun ett bompengeselskap. Det skal etableres ett statlig veiselskap. Jernbanesektoren skal omorganiseres. I fremtiden skal det være færre bomprosjekter og mer statlige bidrag til infrastruktur. Dessuten vil regjeringen overoppfylle Nasjonal Transportplan.

Les mer om debatten senere.