- Jeg kan forstå frustrasjonen som ligger til grunn for vedtaket fra NTF, men mener likevel det er et vedtak som plasserer NTF litt på sidelinjen i debatten. Å promotere utmeldelse av EØS er etter vår vurdering helt uaktuell politikk. Det er mange negative sider som følge av EØS-avtalen, men i sum er det vel en bred oppfatning i Norge at den er positiv, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Selv om vi meldte Norge ut av EØS vil NTF neppe stenge grensene for internasjonal trafikk inn og ut av Norge. Gitt at de fremdeles mener det skal være tillatt, blir Norge kun i liten grad kvitt problemene med sosial dumping i transportbransjen eller A- og B-lag på veiene våre. 

- Jeg ønsker meg et tydeligere NTF som er med NLF og andre i å sloss for bedre rammebetingelser for å sikre arbeidsplassene i transportnæringen. Ikke forslag som bidrar til å spre et inntrykk av en proteksjonistisk næring, sier Mo.

Les pressemeldingen fra NTF her.