I kampen mot useriøse og kriminelle transportører har svenske myndigheter, i likhet med de fleste andre land i Norden, sett at bøter og gebyrer ikke blir betalt, og at mange trafikkfarlige vogntog ruller rundt på veiene.

Ny lov
Fra 1. mars utvides kontrollmyndigheten og virkemidlene. I en nylig vedtatt lov kan både politi og tollvesen holde tilbake hvilken som helst transport til utestående bøter/gebyrer er gjort opp, eller feil/mangler utbedret.

På tide
– Dette er veldig bra, og det er på tide at man ser mer nøye på transportbransjen. Det er i mine øyne den viktigste bransjen vi har, sier Ann-Marie Ericsson på Timrå transportcenter til svt.se.

Tidligere har svenskene også økt gebyret for ulovlig kabotasjekjøring til 40.000 kroner.