Det siste året har NLF jobbet hardt for å få på plass helt nye nettsider som kan dekke det enorme behovet av tjenester som våre medlemmer, samarbeidspartnere, presse, og alle andre stiller til oss. I den forbindelse har det vært naturlig å se på produktutvikling og mulighetene for å utnytte lastebil.no i enda større grad. Det har vi.

Den nye løsningen er mer brukervennlig, logisk, selvforklarende og effektiv. Nå har vi atskillig større muligheter til å utnytte det potensialet som nettet gir oss. Ikke minst er det mye mer anvendelig med hensyn til bruk av bilder. I tillegg mener vi i NLF at den den nye hjemmesiden vår er mye mer oversiktlig, og at det nå skal bli lettere å finne frem.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass den nye løsningen. Vi har lenge hatt behov for en bedre, mer kompatible nettløsninger som kan anvendes av flere, og markedsavdelingen har gjort en kjempejobb med å få på plass lastebil.no i ny drakt, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

Første del av nettløsningen er klar nå. Del to inneholder en del nye elementer og skal tilrettelegges nøye på siden. Det vil bli publisert siste uka i februar.