Det forteller politiadvokat Henning Klauseie til Østlendingen.

Slippes ikke
Den polske sjåføren aksepterte ikke en tilståelsesdom. Det betyr at det blir rettsak. Den er allerede berammet til 1. oktober.

– Han blir sittende i vår varetekt til saken er opp og avgjort, forteller politiadvokat Henning Klauseie til lastebil.no

Klauseie kom ikke inn i saken før mandag morgen og kan ikke fortelle om det var vurdert å ta beslag i vogntoget som sikkerhet for at boten ble gjort opp. Det er også for sent nå. En annen sjåfør fra samme firma var raskt på pletten søndag og tok med seg vogntoget videre.

Etter det lastebil.no forstår har Sør-Østerdal tingrett antydet en fengselsstraff på 30 til 45 dager, samt en bot.

Ble tipset
Det var søndag kveld sjåføren ble stoppet på riksveg 3, cirka 20 kilometer nord for Elverum. Da blåste han til 1,82 i promille, og hvis politiet baserer seg på mannens egen forklaring kan han ha hatt hele 2,5 i promille da kjøringen startet i Sverige. Mandag ble polakken fremstilt for varetektsfengsling.

– I retten forklarte karen fra Gdansk å ha startet kjøreturen i Sverige klokken 13.00. Etter dette tidspunktet har han ifølge sin egen forklaring ikke drukket alkohol. Da han ble stanset på riksveg 3 i Elverum fire timer senere, hadde han en promille på 1,82, sier Klauseie til avisen og beregner en forbrenning på 0,15 promille alkohol i timen.

– Det er straff-skjerpende at han kjørte et tungt kjøretøy med høypromille. Han representerte et stort skadepotensial i trafikken, sier Klauseie.

Politiet fikk ifølge Østlendingen flere tips om mannens kjøring. I følge disse skal vogntoget ha «sjanglet» mellom gulstripa og hvitstripa, og også ha vært i grøfta.

Tilsto ikke
Ifølge politiet er ikke mannen straffet i Norge tidligere. Nå bærer det i fengsel, hvis han blir dømt. I tillegg til bot og fengsel er det sannsynlig at han også vil miste retten til å kjøre i Norge.
Tap av førerrett i Norge, betyr som ordet sier, at han ikke får kjøre noe som helst på norske veier. Likevel kan han fortsette sin sjåførkarriere i andre land.