Først etter tre oppringinger til politiet rykket de ut. Da de endelig fikk stoppet vogntoget fikk sjåføren kjøre videre fordi politiet ikke kunne reglene. Oppdragsgiveren skal være en kommune i Gjøvikregionen.

Helt tilfeldig
På Fv. 33 mellom Krabyskogen og Minnesund er maksimalt tillatt lengde 19,5 meter. Den ulovlige doningen ble avslørt av en tilfeldighet og en frekk tjuvparkering.

- Sjåføren satte av kjerra hos oss uten å spørre om tillatelse, og det var da det gikk opp for oss at vogntoget er for langt til å kjøre i vårt distrikt, forteller John S. Enerberg i Toten Dekk.

Selv varslet han politiet to ganger uten at det hjalp. Så ringte han distriktssjef Guttorm Tysnes i NLF i Hedmark og Oppland som også varslet Vestoppland politidistrikt før lovens lange arm reagerte.

Lå på hjul
Enerberg la seg på hjul på den smale, svingete og skrøpelige veien langs Skreifjella, og fulgte etter bilen helt til den ble stoppet av politiet på Statoil ved Minnesund.

- Da begynte å måle den med målebånd, forklarer han og fnyser.

- Det burde være unødvendig å finne frem målebåndet. En semitrailer er gjerne cirka 17,5 meter, og med ei kjerre bak så må det bli ganske nærme 25 meter. Det vet vi jo uten å måle på centimeteren, poengterer han.

Opprørt regionsjef
- Politiet valgte å slippe sjåføren og bilen videre, fordi tjenestemennene ikke fant ut hvilke regler som gjelder på Fv. 33. Statens Vegvesen ble kontaktet, og kunne heller ikke gi korrekt informasjon. Dette kunne de enkelt funnet ut ved et søk på vegvesen.no, sier en opprørt Guttorm Tysnes.

Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland beklager sterkt at politiet ikke fullførte jobben sin i går, slik at transportfirmaet hadde blitt straffet for ulovlig kjøring.

- Myndighetene bruker lik konkurranse som et av de viktigste argumentene for kontroller av storbiler. Da må vi forvente at dette også følges opp for utenlandske transportører på norske veger. Her er det enda et eksempel på en sak hvor norske lastebileiere har tapt mot en ulovlig utenlandsk konkurrent, mener Tysnes.

- Prøveordningen for modulvogn har vart siden 1. juni 2008. Det er kanskje på tide å lære reglene, legger han til.

Ingen kommentar
Politiinspektør Linn Hilde Fosso i politidistriktet kjenner ikke til saken, og vil ikke kommentere den før hun har sjekket omstendighetene nærmere.

- Er dette for vanskelige saker for politiet?

- Som sagt jeg vil ikke kommentere noe nå, sier hun til lastebil.no

.

Dette er reagerer Guttorms Tysnes på:

  • Fv. 33 mellom Krabyskogen og Minnesund er smal, svingete og i svært dårlig forfatning. Dette handler om trafikksikkerhet. Statens Vegvesen har vurdert vegen som for farlig til at modulvogntog kan kjøre der.
  • Vegen tåler heller ikke 60 tonn tunge vogntog.
  • Konkurransesituasjonen: Den danske transportøren som ble stoppet kjører mye i Norge. Selskapet ble tre ganger anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring i 2011 – og opprettet da et norsk firma.
  • Høsten 2013 ga de opp fordi det ble for dyrt med innlandskjøring i Norge. Likevel fortsetter de å kjøre her. Når de kan bruke større vogntog enn lovlig, blir prisene betydelig lavere enn for seriøse norske aktører.
  • Etter den informasjonen vi har fått, kjørte selskapet for en kommune i Gjøvikregionen.
  • Likebehandling: Norske lastebileiere som blir stoppet i kontroller, opplever at de kan få kjøreforbud for noen få centimeter for lange vogntog – eller krav om ombygging av biler som er en halv centimeter for brede. Den danske transportøren får altså lov til å kjøre med en semitrailer som er fem meter for lang.
  • Hadde en nordmann blitt behandlet på samme måten? Slik vi har opplevd myndighetens kontroller de siste åra, tviler vi sterkt på det.