I går ble det kjent at Oslo Høyre, som i all tid har vært innbitt motstander av rushtidsavgift, nå ser ut til å endre standpunkt. Det har vært et omstridt tema i mange år og diskusjonene har til tider vært høylytte i partiet sentralt. Til helgens årsmøte er det laget et resolusjonsforslag. Det er klart at sju av åtte medlemmer vil si ja til rushtidsavgift som et prøveprosjekt, mot at det blir gratis å passere bomringen om natta.  Dette skriver Osloby.no om saken:

I blant annet Bergen har det vært et samkjøringsprosjekt, og man ser for seg at dette kan bli en mer fremtredende form også i hovedstaden ved innføring av rushtidsavgift. Til NRK sier Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin at: «Det er mye ledig kapasitet i de enkelte bilene på vei ut og inn av byene. Så kanskje flere åpner opp for samkjøring om morgenen og ettermiddagen».

I Statens vegvesens årlige spørreundersøkelse svarer seks av ti at de er for innføring av en rushtidsavgift. Interessant å se er det at en like stor andel er for at det skal bli dyrere å passere for bilførere med biler som forurenser mye, og billigere for biler som forurenser lite, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen før jul.

Svenskene har hatt suksess med innføring av rushtidsavgift:
I Gøteborg ble trafikken redusert med 24 %.