Før helgen ble det kjent at et transportselskap er anmeldt, mistenkt for grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og ytterligere lovbrudd vedrørende bruk av fartsskriver osv.

Buskerud-firma
Statens Vegvesen, avdeling Buskerud, sendte ut en pressemelding om saken torsdag 18. september. Det har derfor tatt NLF noe tid å få klarhet i saken, blant annet sakens omfang, hva de faktiske bruddene består i, hvor mange personer det gjelder osv.

AVVENTENDE: Forbundsleder Per Madsen vil ha flere fakta på bordet før han konkluderer, men synes saken er alvorlig dersom påstandene stemmer. Foto: Stig Odenrud AVVENTENDE: Forbundsleder Per Madsen vil ha flere fakta på bordet før han konkluderer, men synes saken er alvorlig dersom påstandene stemmer. Foto: Stig Odenrud

Ingen er dømt
Per Madsen poengterer at saken er fersk og at han ikke har noen helhetlig og detaljert innsikt i de fremsatte påstandene fra veivesenet. Han legger også vekt på at det så langt bare foreligger en anmeldelse, og at ingen er dømt eller straffet for noe som helst. Hvis det er hold i det veivesenet hevder, ser han alvorlig på det.

– Med forbehold om at informasjonen som er kommet ut er riktig er dette er en trist nyhet for bransjen. At norske transportører drifter slik for å nå opp i konkurransen, ser vi på som svært alvorlig, sier NLFs forbundsleder Per Madsen.

– Hvis Statens Vegvesens påstander medfører riktighet, er det her tydeligvis snakk om en bedrift som ikke lenger har kontroll på hvordan de daglige operasjonene løper, sier Madsen.

LES OGSÅ: Kjørte 24 timer uten søvn