Passasjeren selv er også bøtelagt med 2.000 kroner.

Visste ingenting
Innehaver og sjef for transportselskapet i Kristiansand, Steinar J. Solberg, er ikke i perlehumør, for å si det pent. Han var ikke klar over at hans sjåfør hadde med seg noen passasjer, og navnet på vedkommende fikk han ikke rede på før dansk politi dumpet boten i postkassen hans.

– Jeg var heller ikke klar over at det var straffbart å ha med seg en passasjer med sjåførkort, sier han til lastebil.no

Han nekter å godta boten og har bedt dansk politi om en forklaring og en dokumentasjon på at de kan ilegge en bot på det han mener er et syltynt grunnlag.

Hadde vært med før
Det dansk politi henger seg opp i er at passasjeren har både førerkort på tung bil og sjåførkort uten at det satt i skriveren da de ble stoppet for kontroll i Ålborg.
På en tur noen uker tidligere var samme passasjer med på en tur i Italia der han skal har kjørt litt.

Dette fant dansk politi ut da de sjekket passasjerens sjåførkort, og de mer enn antyder at kontrollen i Ålborg avdekker et forsøk på å lure seg unna kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Kjørte ikke
Solberg forstår lite av bøtene den danske politijuristen har skrevet ut. En telefonsamtale med nevnte jurist løste heller ikke opp i flokene. Nå har Solberg skrevet et brev til danskene i håp om at saken blir droppet.

– At passasjeren også var med på en tidligere tur og kjørte er på ingen måte noe bevis på at han skal ha kjørt i Danmark. Det har han heller ikke gjort. Dessuten har vedkommende aldri vært ansatt hos oss, og jeg vet ikke engang hvem han er, sier han.

Etterlyser hjemmel
Steinar J. Solberg mener at danskene umulig kan ha hjemmel for sin reaksjon, og selv om boten ikke er stor så er dette en prinsippsak både for ham og andre yrkessjåfører som tilfeldigvis har med seg en kompis med sjåførkort på tur.

– Passasjeren og jeg har fått en bot for noe vi ikke har gjort. Dette er bare en påstand fra dansk politi. Det holder ikke i en rettsstat, slår han fast.