Mye av det nye regelsettet som skulle innføres virket uklart. Samtidig innebar de nye bestemmelsene at en rekke transporter plutselig måtte ha følgebil. Kravene skulle nærmest innføres over natta, og på toppen av en brå innføring var ikke overgangsordninger noe tema.

Det var før NLF kom på banen.

Overrasket og skuffet
Leder Jan-Yngvar Tømmerholt i NLFs tekniske faggruppe sliter med å forstå hvorfor Vegdirektoratet overhodet innførte et nytt regelverk. Han er både overrasket og skuffet over at direktoratet bare med et pennestrøk gjorde det.

– Det har jo ikke vært noen problemer overhodet. Dessuten blir både utstyret og veiene bedre og bedre, så det var egentlig ingen fornuft i dette. Jeg har inntrykk av at direktoratet er inne i et generasjonsskifte, og at de nye kreftene har litt for lett for å forholde seg til en teoretisk lærebok, og ikke evne å forstå den praktiske hverdagen, sier han.

SKUFFET: Jan-Yngvar Tømmerholt. Foto: NLF SKUFFET: Jan-Yngvar Tømmerholt. Foto: NLF

Lite lydhøre
Han er selvfølgelig glad for at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har lyttet til NLF, og skåret igjennom.

– Vi snakker jo om kostbart utstyr som med et normalt godt vedlikehold har en levetid på 10-15 år. Hadde de nye sporingskravene til tilhenger blitt innført hadde dette utstyret nærmest blitt ubrukbart og verdiløst over natta. Ekstra ille ville det vært for de transportørene som hadde nytt utstyr i bestilling. Dessuten ville det gjort konkurransesituasjonen, særlig mot svenskene, helt håpløs, forklarer han.

Tømmerholt synes direktoratet har vært lite lydhøre og håper at de har lært av denne saken. Det er kanskje grunn til å tro at direktoratet ikke liker å bli satt på plass av politisk ledelse.

Blir hørt
Det var en rekke tilsynelatende mindre endringer som lå an til å få enorme konsekvenser, og ramme mange.

– Det er umulig for en næring med så store kapitalkostnader og så små marginer å snu seg så fort som det var lagt opp til. Det første vi fikk på plass var at det måtte være mulig å få en mer glidende overgang, og ikke nye krav innført med noen få dagers varsel, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

BLE HØRT: Geir A. Mo. Foto: NLF BLE HØRT: Geir A. Mo. Foto: NLF

Har innflytelse
Mo mener at NLF nå har løst de fleste hovedspørsmålene i denne saken.  

– Dette bekrefter at NLF har gjennomslagskraft hos myndighetene og at et medlemskap i NLF gir resultater. Etter at denne endringen ble kjent har vi arbeidet på mange nivåer for å endre vedtaket i Vegdirektoratet, forteller NLF-sjefen.

– Vi fikk positiv respons fra politisk ledelse og har fått gjennomslag for noen våre viktigste krav.  Krav om en overgangsordning på ti år og kravet om at hengere som var i bestilling før 1. september i år, men ikke rakk å blir ferdig produsert og registreret før denne dato, også ble omfattet av ordningen, sier Mo.

IKKE VÅR IDÈ: Bård Hoksrud. Foto SFD IKKE VÅR IDÈ: Bård Hoksrud. Foto SFD

Viktige innspill
Statssekretær Bård Hoksrud (FrP) i Samferdselsdepartementet forteller at de nye reglene som skulle trådt i kraft 1. september har fått uønskede konsekvenser. Han forteller også at det ikke er departementet som har gitt direktoratet noen beskjed om å endre noe som helst. Nå er de nye reglene satt på vent.

– Vi setter pris på NLFs innspill, og er glad for at vi har fått til en overgangsordning. Vi forutsetter at det blir en god dialog mellom direktoratet og NLF framover når blant annet forholdene omkring kravet til følgebil skal avklares, sier han til lastebil.no

– Det har aldri vært vårt mål å ramme en hel næring på denne måten, legger statssekretæren til.

Flere av NLFs fagfolk skal mandag i møte med Vegdirektoratet for å rydde flere uklarheter av veien. Blant annet er det viktig å få avklart hvilke transporter det skal kreves følgebil for. Følg med på lastebil.no for oppdateringer.