Problemet er at parkeringsplassene ved kontrollstasjonene på Svinesund, Ørje, Magnor og Østby blir fylt opp så fort. Det mest typiske problemet er at utenlandske vogntog kjører med sommerdekk.

I slutten av januar hadde Statens vegvesen kontrollert over 23.000 tunge kjøretøy, som er 11.000 flere enn i hele fjorårets vintersesong. Over 1600 gebyrer ble gitt. Mer enn 1000 biler fikk kjøreforbud og et tredvetalls ble politianmeldt. En tredjedel av de som fikk gebyrer var norske.

Dette er ikke bra nok når det passerer 2000 store kjøretøy på Svinesund hver dag, mener NLF, men det er likevel et stort fremskritt.

Les VG-saken her