For NLF-bedriftene vil lovendringen kunne åpne for at de tør å satse sterkere og øke kapasiteten for en begrenset periode. Det vil også kunne lette rekrutteringen til sjåføryrket.

– Vi mener generelt at det er det positivt med forenkling av regelverket og oppmykningen av dagens bestemmelser, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

Tidsramme
Tidsrammen for midlertidig ansettelse bør være lenger enn 9-12 måneder. Behovet for midlertidig ansatte innen transportbransjen, for eksempel ved en tidsbegrenset kontrakt, vil kunne være atskillig lenger enn 9-12 måneder.

– For å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker forutsigbarhet mener vi grensen bør settes til 24 måneder. Det vil gi transportbedriften nok tid til avklare om satsningen på området skal fortsette eller ikke. Den vil også gi den ansatte bedre muligheter for å avklare om arbeidsstedet om sjåføryrket passer, mener Mo.

Også i driftskontrakter
Han ber også regjeringen vurdere om det bør åpnes for midlertidig ansettelse ved gjennomføring av driftskontrakter med Vegvesenet.

– Med dette sikter vi til hvor lang tid som må gå før arbeidsgiver igjen kan gjøre en midlertidig ansettelse.

– Generelt mener vi at lovens hovedregel om fast ansettelse og den alminnelige begrensningen i adgangen til å gjøre midlertidige ansettelser fortsatt blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dette fordi arbeidsgiver uansett må føre bevis for at kravet til midlertidig ansettelse er oppfylt, sier NLF-sjefen.

Begrenset karantene
Om det skal innføres en karanteneperiode, må den likevel begrenses, mener NLF.

–  De fleste servicebedrifter er utsatt for stadige svingninger i etterspørselen. Det gjelder spesielt for transportbransjen som merker endringer i markedet raskt. En kort karanteneperiode vil derfor hindre uthuling av bestemmelsen. Samtidig vil en slik bestemmelse sørge for den nødvendige fleksibiliteten som midlertidige ansettelser er ment å gi, sier han.

Han mener derfor at en karanteneperiode på 9-12 måneder vil således virke mot sin hensikt. En slik grense vil kunne begrense bedriftenes investeringsmuligheter. Den vil også svekke motivasjonen for bedriftene til å gjøre midlertidige ansettelser. I stedet vil bedriftene forsøke å finne andre løsninger. I den grad karantenetid i det hele tatt legges til grunn bør den være på maksimalt seks måneder.

NLF har nå meddelt dette til arbeids- og sosialdepartementet i sitt høringssvar på de foreslåtte endringene av Arbeidsmiljøloven som berører midlertidige ansettelser.