I januar ble det kjent at Transportkompetanse Haugesund AS kjøper 50 % av aksjene i Forus Storbilskole AS i Stavanger. De to selskapene har de siste årene samarbeidet tett om førerkortopplæring for å sikre en helhetlig og konkurransekraftig kundeløsning. Dette samarbeidet skal nå styrkes ytterligere fremover. I en pressemelding skriver de to selskapene følgende:

– Vi er glade for avtalen vi har fått med Forus Storbilskole AS og ser en styrke i dette samarbeidet. Forus Storbilskole AS har vist seg som en svært seriøs samarbeidspartner overfor oss og har lang kompetanse i opplæring av sjåfører. Nettopp derfor skal vi utvikle vårt samarbeid, sier daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus. 

Daglig leder i Transportkompetanse AS, Svein Ove Vetrhus Daglig leder i Transportkompetanse AS, Svein Ove Vetrhus

 
– Samarbeidet med Transportkompetanse Haugesund AS har utviklet seg gjennom flere år og vi er ser det som svært positivt for Forus Storbilskole AS sin videre utvikling å innlede et så tett samarbeid med en nasjonal kompetanseleverandør, sier daglig leder i Forus Storbilskole AS, Gunnar Aardalsbakke.

Transportkompetanse Haugesund AS har tatt et nasjonalt strategisk valg. Målet er å være ledende aktør innen førerkortopplæring i løpet av 2015.

Satsningsområdene er:

  • Stavanger – Sandnes – Jæren
  • Agder-fylkene med plassering i Kristiansand
  • Sogn og Fjordane og Hordaland med plassering i Bergen og Førde
  • Oslo med tilhørende regioner
  • Midt Norge med plassering i Trondheim og Stjørdal
  • Nord Norge med plassering i Harstad og Tromsø