- Det holder ikke bare å kjøpe det – du må bruke det, sier Beate Endresen, som er HMS-ansvarlig i Aksel Endresen Transport AS (Myre, Vesterålen).

Det er denne damen som har mast på kvalitetsleder i NLF, Inge Børli, om ikke han kunne lage et kurs i forbindelse med den relativt ferske omleggingen av KMV.

Populært seminar

I dag ble det første kurset avholdt, med et fremmøte som tallmessig er ganske lavt, bare et trettitalls personer, men som er mange i forhold til de som har kjøpt NLFs KMV-verktøy. Dette dreier seg om 150 medlemsbedrifter, og da blir fremmøteprosenten hele 20 prosent.

- Det er et bra verktøy, særlig når man vet at alle bedrifter i Norge, små som store må ha en HMS-ansvarlig og det er ikke små krav som skal oppfylles. NLFs KMV gjør at ting blir gjort automatisk, sier Endresen. For eksempel når noen blir ansatt. Det er visse krav til arbeidsgiver som lovmessig skal oppfylles, fra selve ansettelsen til alt som skjer senere.

Høy status

For sjåførene er sjåførboka, som er en del av KMV-verktøyet, også et svært viktig dokument.

- Vi vet at biltilsynet, politiet og «havarikommisjonen» respekterer en sjåfør som kan vise frem "sjåførboka", sier bedriftsrådgiver i NLF, Kjetil Meaas. Vi vet at Statens Vegvesen, når de ber om et anbud, krever KMV eller lignende. Legg merke til «eller lignende», for nettopp dette forteller om statusen til NLFs KMV-verktøy innen transportsektoren. Når arbeidstilsynet kommer på besøk er det nesten nok at du viser at du har KMV, legger han til.

Slik virker det

- Du følger kurset på datamaskinen i Word. All rapportering og lignende blir du guidet gjennom. Man trenger ikke å finne opp kruttet flere ganger, det er allerede oppfunnet, sier Endresen.

- Det fine med Børli er for øvrig at du kan maile han, ringe han, og du får hjelp med en gang. Børli vet at vi kan stri litt med dataen, han har levd lenge nok til det. Likevel synes jeg det i tillegg er viktig med regelmessig oppfølging. Vi ønsker flere kurs. Det gir faglig påfyll og det er mye erfaringer å hente blant brukerne, forklarer hun til slutt.

Ut i fra alle spørsmålene fra salen var det utvilsomt et populært seminar for de som deltok. Børli har lovet å lage flere kurs i fremtiden innenfor forskjellige temaer av KMV-opplegget.