Forrige høst ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo med unntak av løfteaksler. Av trafikksikkerhetshensyn er det nødvendig å utvide dette påbudet, mener Samferdselsdepartementet.

Over 3.500 kilo
Utvidelsen innebærer at biler og tilhengere til biler som hver har tillatt totalvekt over 3.500 kilo vil få påbud om vinterdekk på alle aksler fra 1. januar 2015. 

Selv om vinterdekkpåbudet nå innføres midt på vinteren, vil det for kommende år være et krav i perioden 15. november til 31. mars.

– Et påbud om vinterdekk på store biler og tilhengere vil gjøre det tryggere å ferdes på norske vinterveier. Både for sjåførene av disse bilene, men også for alle oss andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Overgangsordninger
Da vinterdekk for enkelte dekkdimensjoner på tunge kjøretøy kan være vanskelig tilgjengelig, vil det bli etablert overgangsordninger.

Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport, kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og til og fra slike anlegg, mobilkraner, og kjøretøy i forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terreng, er unntatt fra kravet.

Innføringen av prinsippet om vinterdekk på alle hjul er i tråd med det råd NLF har gitt departementet.