2015 har vært et svært utfordrende år for godstransporten. Konkurransen fra utenlandske aktører bare øker og øker. Samtidig blir kravene til bærekraftighet og samfunnsansvar også høyere. Å sjonglere alle disse ballene for en enkelt transportør, kan virke som en umulig oppgave. Det er derfor NLF eksisterer, for å stå i bresjen og kjempe for de sakene som virkelig gjelder – både nasjonalt og lokalt. Her er noen av de sakene som var viktigst i år.

Euro VI-lastebiler slår alle miljørekorder

Vi har lenge ment at lastebilteknologien trumfer personbilene når det kommer til miljø. I år fikk vi endelig bevis for denne påstanden. Dagens Euro VI-lastebiler har så gode rensesystemer at lokale utslipp er redusert til et nivå som knapt registreres på statistikkene. En rapport fra TØI viser at utslipp av miljøgasser som NOx er redusert med 90 prosent i forhold til eldre lastebiler. Kombinert med årets avsløringer om at personbiler har opptil 20 ganger så høyt utslipp som det produsentene selv hevder, er det tydelig at lastebilen kommer seirende ut. TØI mener selv at lastebilen er mer enn tre ganger så ren som en gjennomsnittlig personbil. Det må kalles tidenes skussmål.

- Ved å signere denne avtalen, forplikter vi oss til å gjøre nyttetransporten grønnere, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen - Ved å signere denne avtalen, forplikter vi oss til å gjøre nyttetransporten grønnere, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen

Et løfte om renere nyttetransport

I tillegg til Euro VI-fremskrittene har NLF inngått en ny avtale med Statoil som forplikter begge parter til å stimulere næringen til å velge det mest miljøvennlige drivstoffet som er tilgjengelig. Statoils HVO100, en syntetisk biodiesel produsert fra slakteavfall, kan redusere CO2-utslippet med mellom 65 og 85 prosent. Kombinert med Euro VI-renseteknologien gjør dette dagens lastebiler til de komplette miljøvinnerne, både når det kommer til lokale og globale utslipp. Denne avtalen omfatter en milliard Statoil-diesel de neste fem årene, og kan potensielt redusere de årlige utslippene med 350 000 tonn CO2.

Obligatorisk bombrikke innført – resultatene uteblir

Etter en årelang kamp hvor blant annet NLF har lagt hardt press på myndighetene for å få bukt med ubetalte bompasseringer, ble det fra 1. januar i år endelig innført obligatorisk bombrikke i Norge.

Vi vet fortsatt ikke hvor mange utenlandske vogntog som faktisk betaler regningene for bompassering. Foto: Statens vegvesen Vi vet fortsatt ikke hvor mange utenlandske vogntog som faktisk betaler regningene for bompassering. Foto: Statens vegvesen

Bakgrunnen for dette er at så mange som to tredjedeler av alle utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge. Med antallet bompasseringer vi i dag har på hovedfartsårene våre, sier det seg selv at dette beløper seg til enorme summer og skaper en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Problemet slik NLF ser det, er at systemet er innført uten noen form for forhåndsbetaling. Det betyr at regningene potensielt fortsatt står ubetalt. Vi venter på svar fra Samferdselsdepartementet rundt dette.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, ønsker et transportpoliti på norske veier. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, ønsker et transportpoliti på norske veier. Foto: NLF

Foreslår transportpoliti

Ulovlig kabotasje, triksing med kjøre- og hviletid, momsunndragelse, brudd på kjøretøyforskrifter og rus: Utfordringene for norske kontrollinstanser når det kommer til nyttetransport er mange. Dette dekkes i dag inn av mange forskjellige etater, som ofte utfører kontroller på forskjellig tidspunkt. For å tette hullene og tilby bedre kontroll av samtlige forhold, foreslår NLF at det innføres et transportpoliti, som har myndighet til å kontrollere samtlige forhold under en etat. Dette forslaget har NLF lagt frem til Stortinget ved flere anledninger, og nå ser det ut til at et flertall av politikerne slutter seg bak løsningen. Vi håper 2016 blir året der dette forslaget endelig blir formalisert.

Seier for transportnæringen

Fra 1. juli ble det innført minstelønn på 158 kroner pr time for alle som utfører innenlands godstransport i Norge. Dette er en av verktøyene i jobben for å minske sosial dumping og ulovlig kabotasje, som ofte går hånd i hånd.

En av NLFs målsetninger med Venner på veien er at alle første- og andreklassinger skal bli mer bevisst på tunge kjøretøy i trafikken. En av NLFs målsetninger med Venner på veien er at alle første- og andreklassinger skal bli mer bevisst på tunge kjøretøy i trafikken.

Jobber for trafikksikkerhet 

2015 ble også et viktig år for NLFs opplysningsarbeid rettet mot barn i trafikken. Gjennom prosjektet Venner på veien, utviklet i samarbeid med If og med økonomisk støtte fra Samferdselsdepartementet og Trygg Trafikk, reiste vi rundt til skoler landet rundt og kurset første- og andreklassinger i trafikksikkerhet. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, både fra skolene, barna, foreldre og myndighetene. Vi fikk nylig enda flere midler fra Samferdselsdepartementet til å gjennomføre et større antall besøk i det nye året.

Nå også for varebileiere

Et nytt tilbud for året var NLF Varebil. Mange av utfordringene som lastebileiere opplever, gjelder også for varebileiere. Derfor tilbyr vi nå medlemskapet NLF Varebil som er skreddersydd for de som driver nyttetransport med en eller flere varebiler.

Vi ser frem til et spennende 2016 som sparkes i gang med Kielseminaret 15. - 17. januar

Godt nyttår!