- Jeg mener det er for tidlig å kaste ut elektriske biler fra kollektivfeltene. Men det er ingen dum idé å slippe lastebilene til i utvalgte kollektivfelt, spesielt i rushtiden, forteller tidligere fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen. 

NLF Hordaland har lenge jobbet for å gi godstransporten de samme fordelene som el-biler. Reduserte bom- og fergeavgifter står på agendaen i tillegg til mulighet for å benytte seg av kollektivfeltene. Noe av bakgrunnen for dette handler om  køprisingssystemet som straks skal innføres i Bergen. Dette vil i verste fall forverre norske transportbedrifters konkurranseevne i regionen. Det viktigste punktet er likevel kollektivfeltet.

Fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, er åpen for nye kollektivfeltløsninger. Foto: Hordaland Fylkeskommune Fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, er åpen for nye kollektivfeltløsninger. Foto: Hordaland Fylkeskommune

Økt effektivitet, mer plass og bedre sikkerhet

- Ved å la godstransporten kjøre i kollektivfelt vil det øke effektiviteten, gi bedre plass til annen trafikk og dessuten øke trafikksikkerheten, sier distriktssjef i NLF Hordaland, Birthe Minken. Fylkesordføreren er enig og trekker også inn miljø som en faktor:

- Det hadde vært fornuftig å knytte det til miljøsertifisering, for eksempel at lastebiler med Euro 6-motor og tunge kjøretøy som går på biodrivstoff fikk anledning til å kjøre i kollektivfeltene, sier han.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) lanserte nylig sine undersøkelser hvor det blant annet fremgår at Euro 6-lastebiler slipper ut tre ganger så lite NOx-partikler som en Euro 6-personbil. NOx er redusert med hele 90 prosent i forhold til den eldre standarden.

Se NRK Dagsrevyens innslag om temaet her.