Hvis du har lest til eksamen og fått beskjed om at bruk av egne notater under prøven er tillatt, er det kjedelig å få en kontrabeskjed i det øyeblikket du setter deg ned for å avlegge den. Dette har dessverre vært tilfelle ved noen trafikkstasjoner. Derfor har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sammen med Vegdirektoratet formulert en ny og klarere tekst i retningslinjene for ADR-eksamen. Denne er som følger:

"Tillatt hjelpemiddel under prøven er gjeldende utgave av ADR-boka. Kandidaten kan bruke egen bok med egne henvisninger. Når kandidaten bruker egen bok med henvisninger, er kravet at dette er egne ord/illustrasjoner eller bruk av markeringspenn. Innliming av tabeller eller andre fysiske endringer/revisjoner er ikke tillatt."

Altså: Du kan skrive så mye notater du bare orker i læreboka og ta med denne som tillatt hjelpemiddel. Men da må egne ord og håndtegnede illustrasjoner være brukt. Du kan heller ikke lime inn ekstra ark eller tabeller, men bruke de blanke sidene bakerst også til notater. 

Les mer om ADR-kompetansebeviset her!