Den 14. august i fjor smalt en container i asfalten i vestgående felt på E18 like etter Skøyen. Den skled nærmere 100 meter før den stoppet på tomta til Bilia. En person og flere parkerte biler ble truffet av lasten med skrapmetall som rant ut over området. På mirakuløst vis kom alle fra det uten personskader.

Anket dommen

Da rettssaken kom opp i februar, ble sjåføren dømt til 21 dagers fengsel, førerkortbeslag i 7 måneder og 141 000 kroner i skadeerstatning og saksomkostninger. Denne dommen ble anket, hvorav både saksbehandling, bevisbedømmelse, straffutmåling og det sivile kravet var nevnt som ankepunkter. Forhandlingen ble holdt 17.-18. november, hvor sjåføren og seks vitner avga forklaring.

Gammel container med tilpasninger

En av de sentrale tiltalepunktene gjaldt manglende sikring av containeren. Sjåføren hevdet å ha fulgt gjeldende prosedyre og sikret den 7 meter lange containeren slik både oppdragsgiver og sjåføren selv mente var forsvarlig. Dette var ikke Lagmannsretten enig i. Retten la blant annet vekt på en veiledning som er utarbeidet av NLF og som NLFs tekniske rådgiver Rune Damm var tilstede i retten for å uttale seg om.

Containeren var av en gammel type hvor det i ettertid var gjort tilpasninger for bruk på ulike typer hengere. Disse tilpasningene var ikke utført på tilstrekkelig måte, noe som førte til at hull og låsebolter passet dårlig.

- Med for store hull kan låseboltene glippe ut av posisjon under kjøring, forteller Damm. I vår veiledning for krokcontainere anbefaler vi å alltid sikre med kjetting i tillegg til låseboltene, rett og slett fordi systemene ikke er nøyaktige nok.

Sikring med kjetting er en billig forsikring. Foto: Inge Børli / NLF Sikring med kjetting er en billig forsikring. Foto: Inge Børli / NLF

For å hindre lignende ulykker i fremtiden oppfordrer vi alle sjåfører på containerbiler til å bruke denne billige forsikringen.

Les mer om rutiner rundt sikring av krokcontainer her!

Last ned NLFs veiledning for krokcontainere her (Word-dokument).