Årsaken er nedgang i delindeksene for drivstoff, ferge- og bompenger og kapitalkostnader, mens delindeksene for reparasjon og administrasjon gikk opp. Øvrige delindekser var uendret.

De siste tolv månedene har de totale kostnadene gått opp med 0,5 %.

Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.

Forespørsel om abonnement og medlemskap i NLF rettes til:

Karin Noreng

Telefon: 415 44 100

E-post: kn@lastebil.no

 

Fagansvarlig:

Seniorrådgiver næringspolitikk Thorleif Foss

Telefon: 415 44 100

E-post: tf@lastebil.no