En av de viktigste sikkerhetsfunksjonene på både lastebiler og personbiler er stabiliseringssystemet ESP, som minimerer risikoen for sladd- og velteulykker. Når det kommer til store nyttekjøretøy vil tyngdepunktet påvirke stabiliteten i langt større grad enn ved mindre kjøretøy. Til nå har ESP-systemenes parametere blitt utviklet som et kompromiss, hvor det griper inn når forhåndsinnstilte gjennomsnittlige belastninger overgås. Dette har sine klare ulemper når tyngdepunktene forandrer seg så mye fra frakt til frakt. Et eksempel er en grusbil med lavt tyngdepunkt og en betongtrommelbil med høyt tyngdepunkt. 

Høyt tyngdepunkt frem, lavt tilbake

Det er heller ikke uvanlig at man kjører med et lass som har høyt tyngdepunkt i den ene retningen, og deretter kjører tom hjem med et lavt tyngdepunkt. Volvos nye system takler altså denne utfordringen.

- Med de nye tilpassede ESP-variantene, tar vi hensyn til hvilken type av transport man kjører. Dette gjør at korrektheten av når ESP griper inn blir bedre, noe som fører til en markant økt sikkerhet, sier Carl Johan Almqvist, sikkerhetsdirektør hos Volvo Trucks.

Carl Johan Almqvist er sikkerhetsdirektør hos Volvo Trucks. Foto: Volvo Carl Johan Almqvist er sikkerhetsdirektør hos Volvo Trucks. Foto: Volvo

Fem forskjellige varianter

ESP-systemet får flere ganger i sekundet informasjon fra en rekke sensorer om den aktuelle kjøresituasjonen. Om systemet oppdager at bilen kjøres for fort inn i en sving, reguleres effekten på motoren ned, samtidig som at bremsene aktiveres individuelt for å forhindre at kjøretøyet velter. Det finnes nå hele fem ESP - varianter å velge i og disse favner da de aller fleste typer aksel- og kjøretøykonfigurasjoner, påbygg og tilhengerløsninger.

- Skogstransport er et godt og tydelig eksempel der kjøretøyets egenskaper varierer kraftig da man normalt enten kjører fullastet eller helt tom, noe som alltid har skapt vanskeligheter. Dette har vi nå funnet en løsning på, som radikalt øker sikkerheten, avslutter Carl Johan Almqvist.

Volvos nye ESP-system gjør hverdagen litt sikrere, spesielt for sjåfører som kjører skogtransport. Foto: Volvo Volvos nye ESP-system gjør hverdagen litt sikrere, spesielt for sjåfører som kjører skogtransport. Foto: Volvo