Protestene har pågått siden midten av november og ser ikke ut til å kunne bli løst med det samme. Regjeringen og lastebileierne står steilt på hver sin side og isfronten er komplett. Situasjonen har blitt en skikkelig hodepine for Putin, som tidligere har vist lite nåde når det kommer til interne disputter.

70 byer lammet av blokkader

Denne gangen har presidenten valgt en mer diplomatisk løsning. Russland, med sine enorme landavstander og svake infrastruktur, er helt avhengig av en fungerende nyttetransport for å holde økonomien i gang. Nå har tusenvis av lastebileiere over hele landet satt i gang protester demonstrasjoner. Hele 70 byer fra St. Petersburg til Vladivostok er til nå råket av organiserte blokkader, ifølge Aftenposten. Resultatet er et Russland på sparebluss.

En rekke lastebileiere valgte å sende tordnende kritikk på selveste grunnlovsdagen 12. desember. I en tale rettet mot Putin selv hevdet de at hans styre var direkte grunnlovsstridig. De mente at teksten i loven burde endres hvis ikke regjeringen tillater en demokratisk folkeavstemning om hvorvidt de nye lastebillovene skal implementeres eller ei.

Putin på retrett

På grunn av det omfattende presset valgte presidenten sist uke å lire på de viktigste kravene rettet mot lastebileierne. Putin endret loven og senket skattene, men næringen er enda ikke fornøyd. De vil fjerne skatten helt. De største demonstrasjonene vil sannsynligvis gi seg, men kampen for de russiske lastebileierne er på ingen måte over. Det blir spennende å se hva som skjer de neste ukene.